O nama

Tvrtka STAN-FAR unutarnje i međunarodno otpremništvo, prijevoz robe, uvoz-izvoz d.o.o. je osnovana 1993. godine. Od tada pa do danas za naše mnogobrojne klijente kreativno i uspješno odrađujemo sve zadatke postavljene pred nas.

Čime se bavimo:

 • organizacija prijevoza cestom, željeznicom, zrakom i morem
 • logističke usluge
 • skladištenje i distribucija
 • carinsko posredovanje
 • carinjenje na graničnim prijelazima
 • INTRASTAT izvještavanje
 • iznajmljivanje poslovnog i skladišnog prostora
 • davanje stručnih savjeta iz područja transporta, carinskog posredovanja, vanjske trgovine

image
image

CARINSKO POSREDOVANJE

Svaki klijent može odabrati opunomoćenika za zastupanje u carinsko-upravnom postupku kojeg će ovlastiti za poduzimanje svih ili nekih radnji u postupku kojeg vodi Carinska uprava. Obzirom na kompleksnost postupka carinjenja te popunjavanja carinske deklaracije, podnošenja pripadajućih isprava, nužnost poznavanja mnogobrojnih propisa koji se primjenjuju u carinskim postupcima te odgovornosti koja proizlazi iz podnošenja carinske deklaracije, nužno je pravo podnošenja carinske deklaracije dati samo osobama koje udovoljavaju određenim uvjetima sukladno Zakonu o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku.

Poslovi zastupanja u carinskom postupku obavljaju se posredstvom ovlaštenih otpremnika koji imaju položen stručni ispit. U STAN-FAR-u vam stoji na raspolaganju 4 djelatnika sa položenim stručnim ispitom i odobrenjem Carinske uprave RH za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika.

image
image

LOGISTIČKE USLUGE

Logitičke usluge obavljamo profesionalno i efikasno dugi niz godina za klijente koji zahtijevaju pakiranje, prepakiranje, sortiranje i etiketiranje pošiljaka te distribuciju istih do krajnjeg odredišta. Najsloženiji logistički zahtjevi naših klijenata traže profesionalno organiziran tim koji je u stanju ispuniti svaki izazov i ponuditi najefikasnija rješenja.

image
image

ORGANIZACIJA PRIJEVOZA ROBE CESTOM, ŽELJEZNICOM, ZRAKOM I MOREM

Specijalizirane službe za svaku vrstu prijevoza bave se izradom kalkulacija prijevoznih troškova, odabirom najpogodnijeg prijevoznog sredstva i modela transporta. Na temelju dugogodišnje suradnje sa tuzemnim i inozemnim partnerima, ugovaramo najpovoljnije cijene prijevoza , optimalne rokove isporuka i dajemo savjete oko pronalaženja individualnih transportnih rješenja.

Nudimo Vam slijedeće vrste transporta:

KAMIONSKI TRANSPORT
Kamionska poslovnica je u mogućnosti organizirati prijevoz pošiljaka svim vrstama kamiona uključijući i prijevoz specijalnih tereta.

ZBIRNI TRANSPORT
Zahvaljujući dugogodišnjim kontaktima sa vodećim europskim špediterskim kućama postigli smo konstantan rast prometa u zbirnom prometu. Pokrivamo promet iz zemalja EU kao i svih okolnih zemalja. Ukoliko organiziramo prijevoz vaših pošiljaka osiguravamo vam praćenje i izvještavanje - status pošiljaka.

POMORSKI TRANSPORT (FCL - LCL)
Kontejnersko-pomorska poslovnica bavi se organizacijom transporta robe bilo da se radi o punim kontejnerima (FCL)ili zbirnoj robi(LCL) iz bilo kojeg dijela svijeta. Zahvaljujući svojoj dugogodišnjoj suradnji sa inozemnim i tuzemnim brodarima ugovaramo najpovoljnije cijene prijevoza .Odličan odnos s našim partnerima omogućava nam da pružimo klijentima usluge prilikom manipulacije robom u dolasku i odlasku diljem cijelog svijeta.

ZRAČNI TRANSPORT
Poslovnica koja se bavi organizacijom zračnog prijevoza robe te kalkulacijama troškova istog, dugogodišnjim iskustvom te dobrom suradnjom sa avio kompanijama u mogućnosti je na najbrži i najpovoljniji način organizirati /door to door/ otpremu-dopremu vaše robe zrakoplovima u ili iz bilo kojeg dijela svijeta.

Intrastat

Što je Intrastat?

INTRASTAT je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije (EU). Uspostavom jedinstvenog europskog tržišta uklonjene su fizičke granice između zemalja članica i ukinute su Jedinstvene carinske deklaracije koje su dotada bile izvor podataka o robnoj razmjeni s inozemstvom. Od 1993. podaci o robnoj razmjeni između zemalja članica prikupljaju se direktno od poslovnih subjekata (izvještajnih jedinica) putem statističkog INTRASTAT obrasca.

INTRASTAT istraživanje obuhvaća sve otpreme roba iz Republike Hrvatske u druge zemlje članice EU kao i primitke roba iz drugih zemalja članica EU u Republiku Hrvatsku. Tu se podrazumijeva nabava, prodaja, povrat robe, roba poslana na oplemenjivanje ili povrat robe s oplemenjivanja (osim popravaka i održavanja). Trgovina uslugama nije predmet statistike robne razmjene s inozemstvom, te se za nju ne podnosi INTRASTAT obrazac.

ZA POTREBE INTRASTATA BITNO JE DA ROBA FIZIČKI ULAZI U REPUBLIKU HRVATSKU IZ EU ILI FIZIČKI IZLAZI IZ REPUBLIKE HRVATSKE I OTPREMA SE U EU.

Obveza izvještavanja

Obveza izvještavanja nastaje i tijekom godine za koju se izvještava kada kumulativna vrijednost robne razmjene poslovnog subjekta, dobivena na osnovu podataka s PDV obrazaca, prijeđe vrijednost praga uključivanja. U tom slučaju poslovni subjekt je obvezan izvještavati podatke za INTRASTAT od mjeseca u kojem je vrijednost robne razmjene prešla vrijednost praga.

Važne napomene

Izvještajne jedinice obvezne su Ministarstvu financija, Carinskoj upravi dostavljati točne, potpune i ažurne podatke o robnoj razmjeni unutar Europske unije, bez naknade, u sadržaju i obliku koje određuje nositelj službene statistike i u rokovima određenima Godišnjim provedbenim planom ili odlukom Vlade Republike Hrvatske (Zakon o službenoj statistici, čl. 38 (NN 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 – pročišćeni tekst)). Ukoliko izvještajna jedinica ne dostavi točne, potpune i ažurne podatke u sadržaju i obliku koji određuje nositelj službene statistike i u rokovima određenima Godišnjim provedbenim planom ili Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 35. Zakona o službenoj statistici, primjenjuju se odredbe članka 69 Zakona o službenoj statistici. Ukoliko izvještajna jedinica samostalno utvrdi da su npr. podaci o težini pogrešni ili Carinska uprava utvrdi da Intrastat podaci nisu točni, prema čl.39 Zakona o službenoj statistici izvještajna jedinica je u obvezi ispraviti takve pogrešne podatke.

O NASTANKU OBVEZE IZVJEŠTAVANJA ILI NJEZINOM PRESTANKU, POSLOVNE SUBJEKTE OBAVJEŠTAVAJU DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU I CARINSKA UPRAVA.

Rok podnošenja Intrastat izvještaja

INTRASTAT obrazac se mora podnijeti elektroničkim putem u periodu između 1. i 15–og dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca za koji se INTRASTAT izvještaj sastavlja.

UKOLIKO JE 15. DAN U MJESECU NERADNI DAN, ROK JE ZADNJI RADNI DAN PRIJE 15–OG.

Intrastat 2016.

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.

Vrijednost praga uključivanja za 2016. za primitke iznosi 1.800.000 kuna, a za otpreme 900.000 kuna. Svi poslovni subjekti, koji se bave poslovima oplemenjivanja, ukoliko prelaze utvrđenu vrijednost praga uključivanja za jedan tok, dužni su sami se prijaviti u Intrastat sustav i podnositi izvješća za Intrastat istraživanje. Izvješća se podnose za oba toka.

Napominjemo da se svim izvještajnim jedinicama koje se bave poslovima oplemenjivanja pored postojeće obveze izvještavanja (primitak ili otprema) dodaje i drugi tok (otprema ili primitak), bez obzira da li vrijednost tog drugog toka prelazi utvrđenu vrijednost praga uključivanja za taj tok.

Kontaktirajte nas


STAN-FAR D.O.O. – PJ ŽITNJAK
Slavonska avenija 52
10000 ZAGREB
Tel.+385 1 2455 480
Fax.+385 1 2404 252
email:zitnjak@stanfar.hr

STAN-FAR D.O.O. – PJ JANKOMIR
Jankomir 25
10000 ZAGREB
Tel. +385 1 3496 562
Fax.+385 1 3435 619
email:jankomir@stanfar.hr

STAN-FAR D.O.O. - PJ VELIKA GORICA (ZRAČNA LUKA FRANJE TUĐMANA)
Fausta Vrančića 10/1
10410 VELIKA GORICA
Tel .+385 1 2404 018
Fax.+385 1 2404 017
email:stanfar@stanfar.hr

STAN-FAR D.O.O.

Slavonska avenija 52
10000 ZAGREB
Tel .+385 1 2404 018
Fax.+385 1 2404 017
 • image
 • image
 • image

COPYRIGHT © 2017. STAN-FAR d.o.o.; OIB: 73036167195; IBAN: HR6924020061100039217;
Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu na reg.ul.br. 1-38056; Ovlaštene osobe: Goran Stančić, član društva, direktor (zastupa društvo pojedinačno i samostalno) i Zoran Farkaš, član društva, direktor od 2012 (zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 23.veljače 2012.godine). Temeljni kapital: 20.000 kn.